بازدید گروه پایش از شرکت کشاورزی گلسنک شهرک صنعتی اشکذر یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،  بازدید گروه پایش در مورخ هشتم مردادماه  از شرکت کشاورزی گلسنگ و تهیه صورتجلسه و نمونه برداری کود در آن محل.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید