کشت مجدد برنج در 30 هزار هکتار از شالیزارهای آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از کشت مجدد برنج و پرورش رتون (جوانه مجدد) در 30 هزار هکتار از اراضی شالیزاری در این شهرستان در سال جاری خبرداد

 مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر گردید کودهای موردنیاز اراضی زیرکشت مجدد پس از تامین توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران توسط 20 کارگزار توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح شهرستان آمل در بین کشاورزان متقاضی برنجکار توزیع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید