امضا و تایید نهایی قرارداد امور حفاظت فیزیکی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، دبیر کمیسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان در سفر خود به ستاد پس از هماهنگی  و پیگیری ، قرارداد امور حفاظت فیزیکی استان را امضاء و تایید نهایی کرد.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید