انتخاب مزرعه پایلوت در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

پیرو همایش ترویجی آموزشی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تیر ماه سالجاری در استان قم، و باتوجه به توافقات و هماهنگی های بعمل آمده بین شرکت های تولید کننده وکشاورزان پیشرو، مزرعه 15 هکتاری آقای پیمان عالمی برای اجرای طرح پایلوت و بررسی و مقایسه فرمولهای کودی شرکت مذکور از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید