ارسال گزارشات ماهیانه پایش و کنترل کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال گزارش ماهیانه عملکرد استقرار نظام کنترل کیفی کود  خبر داد.

علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر گفت: گزارش عملکرد استقرار نظام کنترل کیفی کود بصورت منظم ماهیانه به مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی ارسال گردید

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید