مناقصه تحلیه ،بارگیری و کیسه گیری استان خوزستان

برگزاری مناقصه تخلیه ،بارگیری و کیسه گیری بندر امام خمینی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروز در استان خوزستان مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخلیه ،بارگیری و کیسه گیری 400 هزار تن کود شیمیایی فله وارده به بندر امام خمینی (ره) ساعت 10 صبح باهماهنگی کمیسیون معاملات ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید