هم اندیشی انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

جلسه هم اندیشی انتخاب مزارع پایلوت تغذیه گیاهی جهت تهیه و ترسیم دورنمای فرمول کودی مزارع استان و نظارت برآن روز یکشنبه برابربا 9 تیرماه با دعوت از کلیه مسئولین واحد های مدیریت استان اردبیل در محل دفتر مدیریت استان با ریاست آقای راهب مسافر مدیراستان اردبیل برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید