بنا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران صادرات محصولات کشاورزی در مازندران رشد 100درصدی داشته است

صادرات 100درصدی محصولات کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی پرتوان بخش کشاورزی استان مازندران هر ساله با تامین  وتوزیع حدود 120 هزارتن انواع نهاده های کشاورزی نقش قابل توجهی را دررشد و توسعه تولیدات بخش کشاورزی به ویژه در بخش محصولات زراعی و باغی ایفا می نماید که استمرار این امر می تواند زمینه پایداری تولید و رشد صادرات در بخش کشاورزی را فراهم نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید