برگزاری مناقصه حمل و تخلیه بارگیری استان خراسان رضوی

به گزارش رابط روایط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

امروزدر استان خراسان رضوی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات  حمل ، تخلیه و بارگیری مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی راس ساعت 10 صبح از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید