مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از تامین بیش از26 هزارتن انواع کود شیمیایی خبر داد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت:  یکی از پایه های اساسی خودکفایی در بخش کشاورزی، تقویت خاک است که با تامین به موقع کود اهداف  بخش کشاورزی محقق می شود. حمیدهزار جریبی در ادامه افزود: که با تلاش دفتر مرکزی شرکت و دیگر همکاران در استان، در سال جاری تاکنون26230 تن انواع کود شیمیایی ازته ، فسفاته و پتاسه تامین شده است.که از این  میزان17177 تن، توزیع شده است که در مقایسه با سال گذشته که میزان توزیع کود13981 تن بوده،23 درصد داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید