مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان از توزیع بذر آفتابگر دان خبر داد

هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان  با اعلام این خبر گفت: كشت دانه روغنی آفتابگردان با محاسن فراوانی كه در تناوب زراعی با غلات دارد و همچنين سازگاری آن با شرايط مختلف آب و هوايی استان اهميت اين محصول را بيشتر نموده و می تواند در كاهش وابستگی كشور به روغن نباتی نقش مهمی داشته باشد.اين گياه می تواند در تناوب با زراعت  غلات قرار گرفته و از تراكم بيماری ها ، آفات و علف های هرز بكاهد و باعث افزايش عملكرد دانه اين محصولات شود. وی در ادامه افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده  توسط معاونت فنی  و کنترل کیفی دفتر مرکزی شرکت و  از ابتدای سال جاری تاکنون6660 کیلوگرم بذر آفتابگردان هایسان25 و8550 کیلوگرم آفتابگردان لاکومکا روسی از استانهای سمنان  و البرز    و ارد استان شد ، و  جهت توزیع  در مناطق اراضی استان زیر کشت  این محصول  ، با هماهنگی اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برشی شهرستانی شدوی افزود: که تاکنون11265 کیلوگرم از بذور مذکور توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید