تفاهم نامه خدمات سفارشی و آزمایشگاهی خاک با آزمایشگاه آب و خاک و گیاه دکتر محضری

به گزارش روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان، تفاهم‌نامه‌ای باموضوع خدمات سفارشی و آزمایشگاهی آزمون خاک ،ما بین این شرکت و آزمایشگاه آب ، خاک و گیاه دکتر محضری، با هدف ارتقاء سطح همکاری و تقویت مناسبات طرفین منعقد گردید.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که هدف این شرکت از این امر اشاعه فرهنگ آزمون خاک و استفاده بهینه از کود های شیمیایی، آلی و دستیابی کشاورزان و باغداران به حداکثر محصول با کیفیت مطلوب می باشددر خاتمه  افزود:با عنایت به این که، خود اتکایی در تولید مواد غذایی سالم و پایدار، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی دراین  بخش  می باشد می توان برای تبلور بزرگترین بخش اقتصاد مقاومتی گامی مهم برداشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید