معرفی رقم جدید شلتوک برنج در مازندران

رقم جدید شلتوک برنج مخصوص کاشت در اراضی شالیزاری استان مازندران معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران این رقم که نام تیسا بر روی آن نهاده شده است از ارقام پرمحصول برنج بوده و بنابر نظر کارشناسان از نظر پخت و بازارپسندی هم دارای شرایط ویژه می باشد.

کاشت این رقم برنج به تمامی کشاورزان برنجکار در اراضی جلگه ای استان مازندران بخصوص شهرستانهای مرکزی مازندران توصیه شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید