برگزاری جلسه بررسی مشکلات تامین و توزیع کود در شهرستان مشهد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

برگزاری جلسه بررسی مشکلات تامین و توزیع کود در شهرستان مشهد با حضور امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی ، سرپرست بازرگانی شرکت آقای مهندس خبازی ، مدیریت و معاونین جهاد کشاورزی شهرستان مشهد ، مدیر کشاورزی کشاورزان ، نماینده تعاون روستایی ، کلیه کارگزاران شهرستان ، مدیران بخش های کشاورزی شهرستان ، نماینده زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مشهد در روز پنج شنبه مورخ 25 بهمن سال 1397 ، در این جلسه امید وظیفه دان به موضوعاتی همچون : 

- مدیریت در خصوص فروش کود فله در شهرستان و فی مابین کارگزاران با توجه به محدودیتهای پتروشیمی ها در جهت تامین کیسه 

- همکاری مضاعف با شهرستان مشهد به جهت بالا بردن در صد جذب کود با توجه به پایین بودن آمار شهرستان از میانگین استان .

مواردی اینگونه  در جلسه مذکور  مورد بحث و بررسی ودر نهایت پس از تبادل نظرات  حاضرین مورد  تصمیم گیری  واقع قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید