اجرای فاز مستند سازی استاندارد ISO/EC 17025

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

 

مطابق برنامه ریزی انجام شده جلسه اول فاز مستند سازی استاندارد  17025ISO/EC  با حضور اعضای کمیته راهبردی پیاده سازی این استاندارد برگزار شد.

در این جلسه برخی از مستندات و روش های اجرایی مورد نیاز پیاده سازی این استاندارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

همچنین 20 روش اجرایی و خط مشی کیفیت و بیانه مدیریت آزمایشگاهها توسط مشاور به آزمایشگاه ارائه و مقرر شد تا این روش ها و مستندات مورد بحث و اعلام نظر توسط اعضای کمیته فنی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید