ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان داراب استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 41 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان داراب در تاریخ  22 خرداد ماه سال جاری توسط پیمانکار حمل طرف قرارداد خبر داد. 

وی افزود: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در شهرستان داراب به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید