بازدید عضو محترم هیئت مدیره از انبارهای خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

طی افتتاح پروژه باسکول 60 تنی ، عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی ستاد، مدیر توزیع، حمل و نگهداری و همچنین کارشناس مسئول امور استانها به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و از انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

در این بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی توضیحاتی در خصوص حمل و توزیع نهاده ها در سطح استان ارائه کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید