جلسه استانی مدیر و کارکنان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،
  به استحضار می رساند جلسه صمیمی مدیر شعبه سمنان در روز شنبه مورخ 1397/11/6 با همکاران پیرامومن مباحث مطرح شده درگردهمائی مدیران و انتقال رهنمود های مدیر عامل محترم و اعضای هیئت مدیره مبنی بر ایجاد وفاق بیشتر برای بهبود روند اهداف و انتظار سازمانی در دفتر مدیریت برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید