پهلودهی کشتی میامی پراید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر،

در تاریخ 97/11/5 رإس ساعت   23:00 کشتی میامی پراید در اسکله بندر عسلویه جهت بارگیری میزان 45 هزارتن کود اوره پهلودهی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید