حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در تاریخ 16خرداد ماه سال 1400 مقدار 25 تن کود اوره شیمیائی به مقصد انبار کارگزاران استان مازندران بارگیری و حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید