توزیع دو ماهه کود اوره درشهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در دو ماهه سال جاری برای شهرستان بشرویه مقدار 697 تن کود شیمیایی اوره تامین و در اختیار کارگزاران متقاضی قرار گرفته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید