آشنایی با سیستم حسابداری بهای تمام شده و بودجه ریزی، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

حضور همکاران مالی شعبه با حضور مدیریت محترم ، به منظور آشنایی با چگونگی سامانه و درج اطلاعات و امکان مدیریت و مشاهده عملکرد هر مدیریت وبینار آموزشی سیستم حسابداری بهای تمام شده و بودجه ریزی در تاریخ 3 خرداد ماه سال 1400 از ساعت 10 لغایت 12 از طریق نرم افزار شوکا در دفتر مدیریت استان برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید