دوره آموزشی آشنایی با سیاست های بخش کشاورزی در استان مازندران

دوره آموزشی آشنایی با سیاست های بخش کشاورزی در سطوح منطقه ای و ملی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسنان مازندران،

در این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط با جهاد کشاورزی مازندران برگزار گردید 3 نفر از مسئولان واحدهای مرتبط در حوزه های بازرگانی ، اداری و مالی وآموزش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در این دوره آموزش 6 روز حضور یافته و از مزایای این دوره آموزش کاربردی بهره مند شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید