جلسه سیستم منابع انسانی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی،

در راستای  بهینه سازی برنامه سیستم منابع انسانی (حضور و غیاب و احکام کارگزینی  چارگون )، سومین جلسه در همین ارتباط و با هدف رفع مشکلات محاسبه مانده مرخصی و اجرای مجدد  احکام کارگزینی کارکنان کارگری ، جلسه ای با حضور آقای مهندس مرادی مدیرمحترم امور اداری و منابع انسانی و سرکار خانم رحمانی مدیر سیستم منابع انسانی چارگون و جناب آقای ازوجی  مسئول فنی برنامه حضور غیاب در تاریخ 25/10/1397 راس ساعت 10صبح در دفتر مدیریت امور اداری ومنابع انسانی  با حضور مسئولین  بخش های مرتبط برگزار و در این خصوص بحث و تبادل نظر بعمل آمد و مقرر گردید ظرف مدت 10 روز کاری (آخر هفته آینده برنامه نرم افزاری حضور و غیاب)  موضوع فوق الذکر تهیه و در تاریخ 15/11/1397 جلسه ارائه و نمایش  تغییرات و اصلاح موارد مذکور در سیستم  در دفتر مدیریت برقرار گردد و امکانات گزارشات و قوانین  ( مانده مرخصی ، احکام  کارکنان کارگری ) در سیستم نمایش داده شود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید