توزیع کود سال 99 در شهرستان اقلید استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در سال 99 مقدار 16405 تن انواع کود شیمیائی توسط  8 شرکت تعاونی روستائی، 13 تعاونی تولید و 4 کارگزار بخش خصوصی  با معرفی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقلید بین کشاورزان و بهره برداران بخش خصوصی توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید