صدور 867 سند مالی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از رسیدگی ،بررسی و صدور 867 سند مالی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: سندهای صادر شده در استان مازندران در سال جاری در زمینه های مختلف ازجمله پرداخت هزینه های جاری و تبعی،پرداخت کارمزد کارگزاران،پرداخت هزینه های بیمه، پرداخت های مربوط به خرید بذر و فروش نهاده های کشاورزی (انواع کودهای کشاورزی، انواع آفت کش های نباتی و انواع بذور زراعی)، پرداخت کرایه حمل، پرداخت به پیمانکاران تکثیر بذر، انجام عملیات حسابداری درخصوص سایر هزینه ها بوده اند که توسط کارکنان در واحد مالی صورت گرفته است.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید