تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 126 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مرکزی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید