برگزاری مناقصه واگذاری امور حفاظتی استان تهران در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، در روز دوشنبه، سیزدهم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید