تسویه حساب کامل، پس کرایه حمل کود از مبادی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از تسویه حساب کامل پس کرایه کود های حمل شده از مبادی بصورت پس کرایه به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در فروردین سال 1400 خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید