تامین و تدارک کود مورد نیاز مزارع پنبه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تأمین و تدارک کود مورد نیاز مزارع پنبه خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان پنبه کار بر اساس سهمیه سال 1400، توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز تامین و تدارک گردیده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید