سهم شهرستان سربیشه از توزیع کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و توزیع 25 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران متقاضی شهرستان سربیشه در فروردین ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید