تدارک بیش از 15000 تن کود های تکلیفی در سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در سال 1399حدود 15550 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید