ارسال کود شهرستان مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمناناز ارسال کود اوره به مقدار 25 تن در شهرستان میامی خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

این مقدار کود از انبار مرکزی استان سمنان برای کارگزران در شهرستان مهدیشهر حمل شده و کارگزاران طبق لیست سازمان جها کشاورزی شهرستان موظف به توزیع کود بین کشاورزان شهرستان میامی می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید