حمل کود شیمیایی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل (ابتدای مهر99) تا آخر اسفند ماه 99 مقدار 2294 تن انواع کود به انبار کارگزاران فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید