برگزاری جلسه ستاد شعار سال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

جلسه ستاد تحقق شعار سال در محل سالن جلسات جهاد کشاورزی استان با حضور جمعی از مدیران از جمله مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان برگزار گردید. در این جلسه تصمیمات لازم جهت تحقق هر چه بهتر و بیشتر شعار انتخاب شده توسط مقام معظم رهبری برای سال 1400 توسط مدیران محترم جهاد کشاورزی و خدمات حمایتی کشاورزی استان اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید