پایش استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور پایش استانی و نظارت بر فرایند توزیع کودهای شیمیایی کارگروه پایش باتفاق مدیر توسعه بازرگانی، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، نماینده مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی بصورت سرزده از عوامل توزیع بخش کهک بازدید و بررسی های لازم بعمل آمد.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید