جلسه راه اندازى سامانه كنترل وپايش موادكودى وتاكيد بر صدور حواله الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

صبح روز سه شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور آقای مهندس عمرانی معاون بهبود تولیدات گیاهی، آقای مهندس حسین پور مدیر زراعت، آقای مهندس نوذرى مدیرجهاد کشاورزی دشتستان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با هدف بررسى نحوه صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیایی ازطريق سامانه كنترل وپايش موادكودى در دفتر معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

ابتداء آقاى مهندس عمرانى ضمن خوش آمدگويى، توضيحاتى درخصوص سامانه كنترل وپايش مواد كودى ولزوم استفاده كشاورزان از اين سامانه بيان داشتند.

سپس آقای مهندس رضائی دراین جلسه بر ثبت دقیق اطلاعات کشاورزان درسامانه پهنه بندى تاکید کرد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با آموزش صحیح کارشناسان مراکز جهادکشاورزی شهرستان ها ، زمينه توزیع کود وكنترل دقيق با اين سامانه را ضرورى دانستند.

در ادامه حاضرين در جلسه به بيان ديدگاههاى خود برای تسهیل واستفاده هرچه بهتر از این سامانه به بحث و گفتگو پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید