توزیع کود

توزیع انواع کود شیمیایی سال 99 در شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 446.330 کیلوگرم کود اوره ،3.020 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 2.990 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان خلخال جهت استفاده کشاورزان محترم توزیع شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید