ساری گواهی شده

بازدید از روند بوجاری بذر سویا ساری گواهی شده در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی کشاورزی  استان  گلستان  از بوجاری بذرسویا  رقم  ساری گواهی شده  شرکت کاسپین بذر خبرداد

وی  تصریح کرد :بر اساس  قرارداد خرید و بوجاری بذر سویا با این شرکت  گرگان مقرر شد116تن بذر سویا  ساری گواهی شده،44 تن ساری مادری در انبار اتحادیه  تعاونی روستایی گرگان بوجاری شود.

هزار جریبی تاکید کرد: کارشناسان این  شرکت بر روند بوجاری، بسته  بندی ، توزین ، پارت چینی و لیبل زنی بازدید می کنند و این  با هدف هماهنگی و  نظارت  بیشتر  بارعایت  استاندارد های موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال  انجام  می گیرد..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید