تامین کود

تامین کود شهر لاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 2.510 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم به کارگزاری آقای حسین صبری واقع در شهرستان مشگین شهر ، شهر لاهرود در بهمن ماه سال 99 تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید