مهندس مرتضی مرادی مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان چهارمحال و بختياری:

وضعیت توزیع کودهای کشاورزی در شهرستان اردل چهار محال و بختياری

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی چهارمحال و بختياری

.در راستای بهبود کیفیت عملکرد کارگزاری‌ها و تاکید بیشتر بر اهمیت مسائل فنی مربوط به استفاده از کودهای کشاورزی، مدیر شرکت خدمات حمایتی استان ضمن شرکت در جلسه ستاد زراعت شهرستان اردل که با حضور مدیر شهرستان، معاونین، مسئولین زراعت، ترویج، حفظ نباتات شهرستان، مسئولین مراکز خدمات و معاون مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید؛ با ارائه گزارش تحلیلی از وضعیت توزیع کود در این شهرستان از لحاظ کمی و کیفی (تناسب کودها) و اشاره به توسعه شبکه کارگزاری در این شهرستان در سال گذشته و وضعیت مطلوب تعداد کارگزاری‌ها (6 کارگزاری) و پراکندگی کارگزاری‌ها در سطح شهرستان، به رشد 35 درصدی توزیع کود در این شهرستان در سال جاری نسبت به سال‌های قبل اشاره و تاکید شد در این زمینه فقط یک موضوع نگران کننده وجود دارد و آنهم عدم تناسب مصرف کودهای شیمیائی و پایین بودن مصرف کودهای فسفاته و پتاسه در شهرستان و خصوصا برخی از کارگزاری‌ها می‌باشددر خصوص استفاده از کودهای آلی، با وجود ناچیز بودن درصد مواد آلی در خاک‌های شهرستان (که متاسفانه این رقم زیر یک درصد می‌باشد)، به لزوم توجه بیشتر واحدهای زراعت، باغبانی، ترویج و مسئولین مراکز خدمات به امرآموزش تغذیه متعادل گیاهی اشاره و در نهایت به ریشه‌یابی علل وجود این مشکلات از سوی مسئول زراعت شهرستان و مسئولین مراکز خدماتپرداخته شد و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ گردید:

  الف-اهم مسائل و  مشکلات مطرح شده از سوی کارشناسان شهرستان:

اصرار برخی از کارشناسان در سنوات گذشته مبنی بر عدم نیاز خاک‌های شهرستان به کودهای فسفاته و پتاسه با استناد به نتایج آنالیز خاک‌های شرستان. (مسئول زراعت شهرستان)

حذف کامل کودهای دی آمونیوم فسفات و سولفات پتاسیم از سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و عدم استقبال کشاورزان از کودهای سویرفسفات و کلرور یتاسیم. (مسئولین مراکز خدمات)

کم شدن ارتباط بهره‌برداران با مراکز خدمات با وجود توزیع لیستی توسط کارگزاری‌ها. (مسئولین مراکز خدمات).

غالب بودن کشت دیم در شهرستان و بالا بودن قیمت کودهای فسفاته و پتاسه و عدم رغبت زارعین برای افزایش هزینه‌ها با توجه به ریسک عدم بارش و امکان نرسیدن محصول به مرحله برداشت و عدم برداشت محصول و چرای مزارع توسط دام. (مسئول زراعت شهرستان)

وضعیت نامطلوب اعتبارات مراکز برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آموزش انفرادی؛ چرا که در سیستم توزیع حواله‌ای کشاورز به مرکز خدمات مراجعه می‌کرد ولی در سیستم لیستی چون کشاورز به مرکز خدمات مراجعه نمی‌کند؛ برای مرکز خدمات هزینه‌های زیادی دارد که به کشاورز مراجعه و وی را آموزش بدهد. 

ب- تصمیمات جلسه:

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان اعلام نمودند هیچگونه مشکلی در زمینه فعالیت‌های آموزشی وجود ندارد و شهرستان همکاری‌های لازم را با شرکت خدمات حمایتی خواهد داشت. 

اداره ترویج شهرستان هماهنگی‌های لازم برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سطح روستاها را انجام تا کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آموزش‌های لازم را به بهره‌برداران ارائه دهند.

با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص وضعیت فسفات و پتاس خاک‌های شهرستان مقرر گردید  یا اینکه از کارشناسان مجرب در کارگاه‌های آموزشی استفاده شود؛ و یا اینکه آموزش‌های لازم به کارشناسان داده شود که کشاورزان را توجیه نماید که اولا: فلسفه آزمون خاک همین است که از توصیه کلی جلوگیری و براساس هر قطعه زمین وضعیت تغذیه هر محصول مدیریت شود. ثانیا: نتایج آزمون خاک برای یک سال زراعی قابل استناد است. ثالثا: بخشی از عناصر غذایی در اثر برداشت محصول از زمین خارج  و یا در اثر آبشویی و تثبیت توسط آهک خاک و... از دسترس گیاه خارج می‌شوند؛ لذا کوددهی را با این بهانه نباید برای چند سال معطل گذاشت. پس اولا لازم است مجددا آزمون خاک‌ها تجدید و ثانیا در صورت نیاز به تنفس خاک از نظر مصرف کودهای فسفاته از نظر برخی از کارشناسان؛ بهترین گزینه برای مصرف کودهای فسفاته در چنین شرایطی، کود سوپرفسفات ساده می‌باشد که هم درصد فسفر محلول و کل آن پایین می‌باشد و هم مزایای دیگری از قبیل گوگرد و برخی از ریزمغذی‌ها را نیز به همراه دارد.

کودهای سوپرفسفات ساده با توجه به قیمت بسیار مناسب آنها خصوصا برای دیمکاری‌های شهرستان در دستور کار توزیع و آموزش‌ها قرار گیرند.

مقرر گرید توزیع کودهای کامل خصوصا کودهای ماکرو کامل آلی در دستور کار کارگزاری‌های شهرستان و کارشناسان آموزش قرار گیرند.

نظارت‌های لازم بر کار کارگزاری‌ها به منظور توزیع پکیجی کود و تحویل همه پایه‌های کودی به بهره بردار نه به جهت اهمیت بازرگانی توزیع کودهای کشاورزی، بلکه به جهت اهمیت فنی موضوع و به منظور رسیدن به عملکرد مطلوب محصول و ایجاد این باور در بهره‌برداران هم از سوی کارگزار و هم از سوی کارشناسان متولی امر آموزش.

مدیریت شهرستان نسبت به پیگیری حل مشکل جایگاه یکی از کارگزاری‌های شهرستان که عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کارگزاری‌ها دارد اقدام نمایند.

در پایان نیز نسبت به سرکشی از یک کارگزاری بخش خصوصی و یک تعاونی تولید و تشکیل جلسه کوتاهی با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره این تعاونی تولید اقدام و از نزدیک مسائل این دو کارگزاری مورد بررسی قرار گرفتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید