حمل کود سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به کارگزاران

حمل و ارسال کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به کارگزاران تحت پوشش ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از فروش کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل  به کارگزاران شهرستان ساوه خبر داد.

سید علیرضا موسوی  در ادامه افزود:  در نیمه اول اسفند ماه  ماه سال جاری مقدار 45000کیلو گرم کود سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل در اختیار کارگزار شرکت تعاونی بوعلی یل آباد  شهرستان ساوه  قرار گرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید