توزیع 597 تن کود سولفان از طریق بخش خصوصی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 597  تن کود کشاورزی از نوع سولفان درشهرستان بابل در 11 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاران شبکه کارگزارن تحت پوشش خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفان تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید