توزیع 913 تن کود سوپرفسفات تریپل از طریق کارگزاران در مازندران

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع913 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در شهرستان های مازندران  در 11 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کودسوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزار توزیع کود تعاونی وخصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید