توزیع کود در شهرستان سلطانیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 470051 کیلوگرم انواع کود در بهمن ماه به کارگزاری های مجاز در شهرستان سلطانیه جهت توزیع در میا ن کشاورزان خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید