تامین وتوزیع345تن کوداوره درشهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددربهمن ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار345تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان ثلاث باباجانی تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید