بازدید گروه پایش از انبار سازمانی بنداروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

گروه پایش استان، با هدف بررسی امکانات مورد نیاز و مسائل و مشکلات مرتبط در راستای بهبود کیفیت ذخیره سازی، توزیع بهینه و عملیات کیسه گیری کود فله پتاسه، از انبار سازمانی بنداروز بازدید و توصیه های لازم را به انباردار ارائه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید