جلسه میز خدمت و حقوق شهرندی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت اموراداری و منابع انسانی،

جلسه  بررسی و خود ارزیابی فرمهای حقوق شهروندی و میز خدمت  با حضور آقای مهندس مرادی مدیر محترم امور اداری و منابع انسانی، آقای مهندس آهنگریان  معاون محترم امور اداری ، جناب آقای مهندس مجیدزاده رئیس محترم اداره ارزشیابی و آقای مهندس برارجانی و سرکار خانم رضازاده جهت بررسی و تکمیل فرمهای حقوق شهروندی و بررسی تکمیل تجهیزات و امکانات مورد نیاز ستاد و شعب در دفتر مدیریت امور اداری  در روز یکشنبه  مورخ 18 آذر سال 1397در  ساعت14 لغایت  16  برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید