تامین وارسال689تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای بهمن ماه سال جاری باهماهنگی پتروشیمی کرمانشاه وتلاش همکاران موفق شدیم مقدار689تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان گیلان تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید