حمل کود شیمیایی اوره به شهرستان رزن استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مقدار 125 تن کود شیمیایی اوره در تاریخ 23 و 24 بهمن ماه سالجاری از مبادی مرودشت و عسلویه و انبار سازمانی برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان رزن حمل و ارسال شد که طبق سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان مربوطه بین کشاورزان توزیع می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید